Acceptatievoorwaarden HKS Metals

HKS Metals beroept zich op vier pijlers aangaande de acceptatievoorwaarden, namelijk:

  1. Veiligheid. Er is weinig voorstellingsvermogen nodig om te bedenken wat de gevaren zijn waar mensen binnen onze branche aan blootgesteld kunnen worden. Gasflessen in een smeltoven, asbest in een afgesloten opslagruimte, giftige stoffen in vaten. Allen voorbeelden van situaties die onacceptabele risico’s met zich meebrengen.
  2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet alleen dragen wij binnen onze branche de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers maar ook voor de mensen om ons heen. Milieu, mens en dier mogen niet lijden onder onze onvoorzichtigheid of laksheid. Heldere acceptatievoorwaarden in combinatie met een goede ingangskeuring zijn daarom noodzakelijk.
  3. Behoud van onze goede naam en relaties aan beide zijden. HKS Metals hecht zeer veel waarde aan de relaties die het in meer dan 100 jaar heeft opgebouwd. Dit geldt niet alleen voor de relaties met de leveranciers maar ook voor de relaties met de afnemers van HKS. HKS staat wereldwijd bekend om het leveren van kwalitatieve ferro en non-ferro materialen. Deze goede naam willen wij uiteraard behouden. Mede hierdoor zijn wij ook in staat om altijd uw stroom metalen, tegen een concurrerende prijs en vlotte betaling, te ontvangen en te verwerken.
  4. Financieel belang. Ook wij worden afgerekend op de kwaliteit van onze metalen door onze afnemers. Hoge boetes en aftrek staan tegenover leveringen van kwalitatief ondermaatse metalen. Wij betalen hoge prijzen voor het afvoeren en verwerken van reststoffen die bij ons worden aangeleverd. De sancties die de samenleving ons oplegt bij een ondoordachte omgang met deze samenleving zijn niet mals. In het kort de achtergrond van onze acceptatievoorwaarden. Hopelijk creëren wij hiermee nog meer begrip voor ons beleid.
Controleer a.u.b. de captcha