Het Ardennen offensief

Nieuws

Het was zover. Een leuk en zinvol evenement is georganiseerd voor alle vestigingsmanagers van HKS afgelopen weekend. De organisatie van dit sportieve evenement lag in handen van Barend Sizoo en Max Dertien. Een teamuitje met als gedachte 1HKS en het groeiende teamgevoel bevorderen. In de Ardennen werd iedereen verwacht. Alle basic-zaken moesten van zolder getrokken worden. Slaapzakken, warme kleding en een sportief humeur stonden op de lijst. Stefan van der Wekken sprak `zijn´ managers inspirerend toe en gaf hen een HKS-jas voor het gezamenlijke doel.

Teambuilding in een blokhut, geen luxe wel inspanning. Zelf eten schieten met pijl en boog, sommigen bakten er niets van. Zelf eten bereiden, sommigen hebben talent. Een enkeling stelde voor om gewoon even biefstuk te halen. Er werd van boomtop naar boomtop geslingerd. Intensieve opdrachten werden uitgevoerd. Er werd nog wat educatie aangegaan bij de brouwerij van La Chouffe. Als laatste actie kwam het eindduel. Twee teams moesten op elkaar schieten met pijl en boog. Er waren verliezers, maar uiteindelijk alleen maar winnaars.

Het doel was ruimschoots bereikt: 1 HKS!

Remondis op bezoek in Amersfoort

Nieuws

Op 18 september heeft een kleine delegatie van Remondis, waaronder de heer L. Rethmann, een bezoek gebracht aan onze vestiging Amersfoort. De heer L. Rethmann is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rethmann-groep waar Remondis onder valt. Remondis is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met diverse dochterondernemingen, waaronder TSR & HKS. Samen met zijn vader en 3 broers besturen ze dit wereldconcern. Daarom extra leuk dat ze tijd hadden vrijgemaakt om de vestiging in Amersfoort te bezoeken.

Bas van Triest verzorgde de rondleiding en Stefan van der Wekken gaf een korte presentatie over de specifieke activiteiten van deze vestiging. De heer Rethmann was onder de indruk van de professionele organisatie en geproduceerde NonFerro-kwaliteiten in Amersfoort. Wout Kusters bedankte hen voor het korte bezoek, welke werd afgesloten met een kop koffie en een Goudse stroopwafel.

Voetbaltoernooi in Lünen

Nieuws

​Op 7 september vertrokken 3 herenteams en 1 damesteam als afgevaardigden van HKS naar Lünen in Duitsland. Om de twee jaar wordt er om de TSR-voetbalcup gestreden. Dit jaar gingen we het duel weer aan tegen onze TSR collega’s uit Polen, Tjechië, Duitsland en Slowakije.

Om 9.30 uur werd het startsein gegeven in het Lüner Stadion Schwanssbell. Alle enthousiaste supporters hadden zich verzameld op de tribune en moedigde enthousiast zijn of haar team aan. Tussendoor klonk er een Duits muziekje en werd er getrakteerd op een “Bratwurst mit Pommes”.

De teams en coaches deden hun best, uiteindelijk is Tjechië er met de winst vandoor gegaan!

Sfeerimpressie opening nieuw weegbrugkantoor

Nieuws

Met knallende kurken en een BBQ is de opening van het kantoor feestelijk ingeluid!

Vrijdag 28 juni vond om 15.30 uur de BBQ plaats op onze locatie in Moerdijk. Alle collega’s van de vestiging ‘s-Gravendeel, Moerdijk en Amersfoort waren uitgenodigd voor de opening van het nieuwe weegbrugkantoor.

Het weer was prachtig, de BBQ-smokery nam gretig aftrek en de speeches waren top! Alle lof en complimenten voor de mensen die aan het project hebben meegewerkt.

Onze vestiging Amersfoort kreeg die dag een rondleiding over de werf en nam als eerste plaats in onze nieuwe kantine. Daar hoorde uiteraard een zelfgemaakte goedgevulde koek bij, met een niet te versmaden chocolade logo!
Ook hadden we bezoek van onze TSR Export-collega’s uit Hamburg, die onze verschillende vestigingen hebben bezocht.

Alles liep gesmeerd, behalve de officiële opening waarbij de fles tot drie keer toe niet kapot ging, hier was toch wat mankracht voor nodig!

Kortom een goed georganiseerde geslaagde BBQ met hieronder een sfeerimpressie!

De verhuizing van ‘s-Gravendeel naar Moerdijk is een feit!

Nieuws

per 1 juni 2019

Open Middag Eindhoven

Nieuws

​De informatiemiddag op de werf in Eindhoven (16 mei 2019) was een succes!

De werf werd druk bezocht en de medewerkers van de vestiging Eindhoven lieten enthousiast zien wat er met het materiaal gebeurd en wat er allemaal bij komt kijken om al die bergen ijzer en metalen op een verantwoorde wijze te recyclen.

Bezoek van het voltallig college van B&W Amersfoort

Nieuws

Op vrijdag 12 april heeft het voltallig college van B&W Amersfoort onze vestiging in Amersfoort bezocht. Na een uitgebreide introductie zijn zij rondgeleid in ons hightech sorteercentrum. De burgemeester en wethouders waren onder de indruk van het duurzame en innovatieve karakter van ons mooie bedrijf. Aansluitend was er een presentatie inzake het project Raw Metals door zorg van Scopedesign. Afgesloten werd het werkbezoek met een discussieronde over de circulaire economie en de rol van de gemeente hierin. Kortom een geslaagde ochtend!

‘Fast-Track’ kennisgevingsprocedures voor elektronisch afval

Nieuws

Eerste NSRR ‘Fast-Track’- kennisgeving voor elektronisch afval (WEEE) is een feit


De eerste North Sea Resources Roundabout (NSRR) ‘Fast-Track’ proef-kennisgeving, voor een verzending van WEEE van HKS Metals naar Müller-Guttenbrunn, is afgerond op 20 maart 2019. De bevoegde gezagen in Nederland in Oostenrijk hebben het proces in 19 dagen afgerond: dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van gangbare kennisgevingsprocedures, incl. de procedures voor zogenaamde ‘vooraf-goedgekeurde inrichtingen’ (vgi’s). Het vergemakkelijken en versnellen van transporten tussen goedgekeurde recyclers is een belangrijke stap om de circulaire economie in Europa te stimuleren.

Tot nu toe werd Artikel 14 van EVOA, dat de wettelijke basis vormt onder het concept van Fast-Track kennisgevingsprocedures, onderbenut. Om daar verandering in te brengen zijn experts uit Nederland, Oostenrijk en Frankrijk een NSRR werkgroep gestart. Het doel van deze werkgroep was om verzendingen van WEEE afval tussen vgi’s te faciliteren, door door hen gehanteerde criteria en procedures voor deze vgi’s te harmoniseren. Deelnemers aan de werkgroep werden het eens over een gezamenlijke lijst van criteria voor vgi’s, ze gaven aan elkaar’s vgi’s als zodanig te accepteren en maakten afspraken over snellere procedures. Vlaamse en Britse collega’s hebben, net als de Europese Commissie de vorderingen van de werkgroep met belangstelling gevolgd. Deze eerste proef maakt duidelijk dat Fast-Track procedures mogelijk zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor verdere verbetering geconstateerd. De werkgroep hoopt deze verbeteringen in een volgende proef door te kunnen voeren.

Vooraf-goedgekeurde inrichtingen

Het versnellen en vergemakkelijken van transporten tussen goedgekeurde recyclers in Europa, zal de productie en het gebruik van secundaire grondstoffen, en daarmee de circulaire economie, stimuleren. Bovendien kunnen Fast-track procedures de bevoegde gezagen helpen om de kennisgevingen van vgi’s efficienter te verwerken en meer tijd en aandacht te besteden aan het bestrijden van illegale transporten. Het Fast-Track concept is niet beperkt tot WEE: het kan worden toegepast op transporten van alle soorten afval/secundaire grondstoffen naar vgi’s.

International Green Deal North Sea Resources Roundabout

‘Fast-Track’ is de vijfde casus in de internationale Green Deal NSRR - na compost, PVC, non-ferro metalen uit bodemas and struviet. De NSRR is een initiatief van Nederland, het VK, Frankrijk en Vlaanderen en heft tot de doel de circulaire economie in het Noordzeegebied te stimuleren, door de handel in en het transport van secundaire grondstoffen te faciliteren. De deal is ondertekend in maart 2016, heeft een looptijd van vijf jaar en zal maximaal tien grondstofstromen omvatten. Voor elke grondstofstroom/casus word teen werkgroep van experts opgezet die zoekt naar praktische en schaalbare oplossingen voor de ondervonden problemen. In veel gevallen zal het gaan om harmonisatie van nationale procedures en nationale implementatie van de EU wetgeving, niet zo zeer om aanpassing van de bestaande wetgeving of om nieuwe wetgeving.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Robine van Dooren via: nssr@minezk.nl of telefoonnummer

+31 625687328

Zie ook:

Website E-Recyling is Live!

Nieuws

HKS E-Recycling, Specialist in Elektronica Verwerking

​Vanaf vandaag is de website van E-Recycling live: https://hks-er.eu/

Op deze site staat nauwkeurig beschreven wat HKS E-Recycling precies doet.

Een korte introductie: HKS E-Recycling is specialist in de recycling van elektronica, Weeelabex gecertificeerd en biedt turnkey E-Recycling oplossingen. HKS E-Recycling is actief binnen heel Europa en levert herwonnen grondstoffen aan smelterijen over de hele wereld. E-Recycling staat aan de basis van de circulaire economie. Glas, kunststoffen, ijzer, metalen, edelmetalen en schadelijke stoffen (denk aan bijvoorbeeld kwik) worden teruggewonnen. Dankzij innovatieve technieken is HKS E-Recycling in staat om 95% van de aangeleverde stroom elektronica-afval weer om te zetten in bruikbare grondstoffen die direct hun weg terugvinden naar smelterijen en producenten.

Make-A-Wish Nederland ontvangt een prachtige donatie van HKS

Nieuws

De liefste wens van Bram (5 jaar) is in vervulling gegaan.

Make-A-Wish ​Nederland ontvangt een prachtige donatie van HKS ter waarde van €5.000,00. In plaats van het versturen van kerstkaarten is er afgelopen jaar gekozen om het goede doel te steunen. Wout Kusters, algemeen directeur HKS overhandigt de cheque aan Sandra Fraanje, vrijwilliger van Make-a-Wish Nederland.

Mede dankzij de opbrengst van deze actie kunnen meer kinderen met een levensbedreigende ziekte hun liefste wens in vervulling zien gaan. Zoals Bram (5) die kanker heeft. Bram houdt van de brandweer en vuilniswagens. Zijn liefste wens was vuilniszakken in een echte vuilniswagen gooien en wat heeft hij genoten van zijn nieuwe beroep! In dit bijgevoegde verslag is de wensvervulling van Bram te lezen.

TU Delft studenten bezoeken Moerdijk

Nieuws

Rondleiding Moerdijk op 9 januari 2019

Ieder jaar ontvangt HKS het verzoek van Dr. Yongxiang Yang (associate professor aan de Technische Universiteit Delft) om één van de HKS vestigingen te bezoeken met een aantal studenten. Met als doel hen te laten zien hoe het recyclingsproces werkt, evenals de technische shredderprocessen.

Ook dit jaar werd er een bezoek gebracht door een 30-tal studenten. Dit keer op onze vestiging Moerdijk, waar iedereen verwelkomd werd door Stefan van der Wekken. Sebastiaan Meijs en Herbert Zahn vertelde daarna enthousiast iets over de productie- en shredderprocessen. Erwin de Keijzer, vestigingsmanager van Moerdijk, verdeelde de studenten in drie groepen voor de rondleiding op de werf. Alle veiligheidszaken werden genoemd en hesjes, helmen en veiligheidsschoenen stonden gereed. Met veel interesse en enthousiasme werd alles door hen opgenomen. Na een groepsfoto voor het kantoor kreeg iedereen nog de gelegenheid voor het stellen van vragen, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. Ook aan de HKS kant werd enthousiast gereageerd op de leuke en belangstellende vragen van de studenten die goed op de hoogte waren van de duurzame circulaire economie.

Om 12.30 uur stond de bus weer gereed om te vertrekken naar het volgende bedrijf. De heer Yongxiang bedankte iedereen van HKS, voor de organisatie en gastvrijheid.

Rode Loper dag 2018 HKS Amersfoort

Nieuws

Voor het vijfde jaar op rij rolden de regionale bedrijvenverenigingen en gemeenten de rode loper uit voor ondernemers. De regio beter leren kennen, elkaar informeren en inspireren en laten zien dat ondernemers hier gewaardeerd en welkom zijn. Dat is het doel van de jaarlijkse Rodeloperdag. 1 van de groepen bezocht ons hightech sorteercentrum in Amersfoort. Gezien de grootte van de groep en de veiligheid is besloten om de rondleiding met een bus te verzorgen over het HKS Metals terrein. Er waren naderhand veel leuke positieve reacties van de deelnemers waaronder de wethouder Fatma Koşer Kayagehad van Amersfoort.

Geslaagde beurs

Nieuws

Met trots stond onze standbemanning op onze stand met nieuwe huisstijl ​op de Recycling Beurs in Gorinchem. De goodiebags werden volop uitgedeeld aan de bezoekers van de beurs en vol enthousiasme ontvangen. De link met de Remondisgroep & TSR werd gelegd en nieuwe contacten zijn aan ons klantenbestand toegevoegd.

HKS Metals en Van Dalen ronden samenvoeging af en gaan samen door als HKS THE METAL COMPANY.

Nieuws

1 november 2018

Met het afronden van de samenvoeging van HKS Metals en Van Dalen Recycling, onder de TSR/Remondis vlag heeft HKS op 1 november haar nieuwe huisstijl gelanceerd.

Met het nieuwe logo laat HKS zien een onderneming van de TSR/REMONDIS-Groep te zijn. De claim onder het logo “THE METAL COMPANY” geeft aan waar het om draait bij HKS; Ferro en Non-Ferro.


Gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, non-ferro metalen en elektronica, levert HKS als marktleider service op maat. Van verzamelen en distribueren tot en met het verwerken. HKS levert haar materialen rechtstreeks aan de wereldwijde metaalindustrie. In een intensieve samenwerking met moederbedrijf TSR worden voortdurend de beste afzetmogelijkheden gezocht en gevonden.

Wout Kusters, Algemeen directeur HKS THE METAL COMPANY: “HKS en van Dalen zijn 2 ondernemingen die elkaar geweldig goed aanvullen en ook qua cultuur bij elkaar passen. Betrouwbare ondernemingen met medewerkers die bevlogen werken aan het optimaal recyclen van metalen”.

Door het samengaan van de bedrijven bestaat de totale onderneming uit 12 vestigingen waarvan één in België en één in Engeland. In totaal zijn er ruim 270 medewerkers werkzaam.

De samenvoeging zal de groei en de ontwikkeling van het bedrijf versterken. Daarnaast is men ervan overtuigd dat ook de service en efficiency zal toenemen. Dit zal ten goede komen aan zowel de klanten en leveranciers alsook de medewerkers. HKS THE METAL COMPANY kijkt gezamenlijk uit naar een mooie succesvolle toekomst waarin de onderneming verder zal groeien en ontwikkelen.

E-waste race in het jeugdjournaal

Nieuws

Kinderen verzamelen oude televisies en mobieltjes

HKS was te zien in het jeugdjournaal vanwege het verwerken van E-waste. Dit keer ingezameld door kinderen in het kader van de E-waste race. Een heel leuk initiatief!

Jorrit de Boer, werfleider van de vestiging Amsterdam vertelt trots hoe alles wordt verwerkt.

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2255529-kinderen-verzamelen-oude-televisies-en-mobieltjes.html

AVG en Datavernietiging

Nieuws

ICT Beurs 25 mei 2018

HKS E-Recycling was aanwezig tijdens ICT2018. Heeft u de ICT beurs gemist?

Wij bieden u een passende oplossing voor afvoer en verwerking van uw ICT.

HKS E-Recycling ruimt uw IT Assets en/of serverruimte op! Schakel HKS E-Recycling in als u computers en andere ICT-apparatuur wilt laten afvoeren. Wij halen bij bedrijven en instellingen in Nederland alle ICT-apparatuur op!

Met onze dagelijkse inzameling en 11 locaties in Nederland, 1 in België en 1 in Engeland, bieden wij u een passende oplossing voor afvoer en verwerking van uw ICT.

ICT-recycling door HKS betekent een unieke ophaalservice én een milieuvriendelijke en gecertificeerde recycling. HKS is WEEELABEX gecertificeerd, in het bezit van de MVO-prestatieladder certificering én het CO2-bewust certificaat.

Ook voor gecertificeerde Datavernietiging op locatie bieden wij u een uitstekende dienstverlening en vernietiging conform CA+ certificering met DIN66399 normering.

Hiermee voldoet u ook aan aantoonbare vernietiging van vertrouwelijke gegevens conform de AVG.

Indien gewenst ontvangt u voor uw vernietigde datadragers een Vernietigings Certificaat (Certificate of Destruction).

1. Datavernietiging 100% op orde

2. Uitgebreide rapportage

3. Volledig gecertificeerd

4. Uitstekende tarieven

5. Eigen verwerking, volledig ontzorgend

Naast complete ICT-Systemen kunt u ook een beroep op ons doen bij de afvoer van HDD’s, servers, mobiele telefoons, switches, routers, etc.

Wilt u ook een passende oplossing voor verantwoorde én veilige verwerking van uw IT Assets?

Mail dan naar E-recycling@hksmetals.eu voor advies én de afvoer van uw materialen.

HKS E-Recycling

Havenweg 1

3295 XZ ’s-Gravendeel

Tel. 088-6065000

HKS-Van Dalen

Nieuws

Als directie van HKS Metals verheugt het ons u te kunnen mededelen dat de samenvoeging van HKS Metals en Van Dalen Recycling, onder de TSR/Remondis vlag vandaag een feit is geworden. De definitieve goedkeuring van de mededingingsautoriteiten is ontvangen en de documenten zijn ondertekend.

Door het samengaan van de bedrijven bestaat de totale onderneming uit 13 vestigingen waarvan één in België en één in Engeland. In totaal zijn er ruim 270 medewerkers werkzaam.

De heer Rolf van Dalen is toegetreden tot de directie van HKS Metals.

De komende periode zal gewerkt worden aan de integratie van beide bedrijven.

De samenvoeging zal de groei en de ontwikkeling van het bedrijf versterken. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat ook de service en efficiency zal toenemen. Dit zal ten goede komen aan zowel de klanten en leveranciers alsook de medewerkers. Wij kijken gezamenlijk uit naar een mooie succesvolle toekomst waarin de onderneming verder zal groeien en ontwikkelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Wout Kusters WoutKusters@hksmetals.eu
Rolf van Dalen Rudolph.vandalen@vandalenrecycling.com

Directie HKS
Directie HKS

Samenwerking HKS Metals - Van Dalen

Nieuws

hks vd

HKS Metals, een dochteronderneming van TSR, en de Van Dalen groep zijn voornemens om samen te gaan. Hiertoe hebben HKS Metals en de huidige eigenaar van de Van Dalen groep, de heer Rolf van Dalen, een overeenkomst getekend en wachten nu op definitieve goedkeuring. TSR heeft 150 metaalrecycling werven in Europa waarvan HKS Metals er 6 in Nederland bedrijft. De Van Dalen groep is meer dan 70 jaar geleden opgericht en heeft momenteel metaalrecycling werven in Nederland, België en Engeland.

De heer Rolf van Dalen, die meer dan 30 jaar ervaring heeft in de schroot branche, zal toetreden tot de directie van HKS Metals zodra de overeenkomst definitief is.

De ondernemingen zijn er van overtuigd dat ze hiermee hun service en efficiency verder kunnen verbeteren. Dit zal ten goede komen aan zowel de klanten en leveranciers alsook de medewerkers van HKS en Van Dalen.

Zowel HKS Metals als Rolf van Dalen zien uit naar de toekomstige samenwerking en verdere uitbouw van de onderneming.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

HKS Metals:
Wout Kusters WoutKusters@hksmetals.eu

Van Dalen:
Rolf van Dalen Rudolph.vandalen@vandalenrecycling.com

Overhandiging cheque aan Make-A-Wish Nederland

Nieuws

HKS Metals overhandigt een cheque aan Make-A-Wish Nederland

In december 2017 ontvingen de relaties van HKS als kerstgeschenk een wijnfles met een bijzonder private label: By HKS Metals for Make-A-Wish. Voor elke fles die is gegeven, werd een bedrag gedoneerd aan Stichting Make-A-Wish Nederland. Op maandag 29 januari overhandigde Wout Kusters, algemeen directeur van HKS, de cheque met een bedrag van € 3.525,00. Deze werd dankbaar in ontvangst genomen door Sandra Fraanje van Make-A-Wish Nederland.

Wat is het doel van Make-A-Wish Nederland?

De stichting haalt alles uit de kast om de liefste wens uit te laten komen van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een ernstige soms levensbedreigende ziekte. Een ervaring die ze sterker maakt, en vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst.

Meer informatie: http://www.makeawishnederland.org/

Filmopname Recyclingproces

Nieuws

Coolblue filmt het duurzame recyclingproces van de recycling van afgedankte wasmachines en drogers (Groot huishoudelijke apparatuur) bij HKS Amsterdam en het hightech scheidingsproces van HKS Amersfoort.

HKS Metals weer voorzien van een MRF Keurmerk

Nieuws

Afgelopen week zijn al onze vestigingen voorzien van een MRF Keurmerk. Bij alle vestigingen waren de lijsten voorafgaand aan de audits ingevuld, gecontroleerd en definitief gemaakt voordat de werkelijke toetsing plaats zou vinden.

Maandag 6 november vond de 1e audit plaats in Amsterdam, aansluitend de overige vestigingen en tot slot ‘s-Gravendeel. Een mooi resultaat met een aanvullend compliment voor de orde en netheid op de gecontroleerde werven van de Auditor.

HKS nu ook te water….!

Nieuws

HKS 1

Voor verdere consolidatie van de afvoer van ijzerstromen heeft HKS geïnvesteerd in een schip, genaamd de “HKS 1”. De prachtige kempenaar van 55 meter is een ware verrijking voor het reeds uitgebreide machinepark van HKS Metals. Op donderdag 9 november is in Eindhoven de “HKS 1” officieel gedoopt.

HKS is vertegenwoordigd op de Recycling Beurs

Nieuws

HKS is vertegenwoordigd op de Recycling Beurs

Eind oktober gaat de jaarlijkse recyclingbeurs in Gorinchem weer van start. Deze zal plaatsvinden op 24, 25 en 26 oktober, dagelijks van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Ook dit jaar is HKS Metals weer aanwezig en hopen we van harte u te mogen ontvangen op onze stand nummer 180.

Op onderstaande link kunt u uw gratis E-tickets bestellen: www.evenementenhal.nl/recycling-go

Voor een persoonlijke afspraak kunt contact opnemen met uw accountmanager of bellen naar het volgende nummer: 0031-886065000.

HKS Metals initieert mede een versnelde notificeringsprocedure (Fast-Tracks for WEEE)

Nieuws

‘Fast-Tracks’ for Waste electrical and electronic equipement (WEEE)

International Green Deal North Sea Resources Roundabout to work on new case: ‘Fast-Tracks’ for Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

‘Fast-Tracks’ is the fifth case for the International Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) - after compost, PVC and non-ferrous metals from bottom ash and struvite. The case, initiated by Müller-Guttenbrunn GmbH and HKS Metals deals with the concept of ‘Fast-Tracks’
for WEEE: making shipments to compliant EU WEEE recyclers easier and faster. Article 14 of the European Waste Shipment Regulation provides ample basis for the concept of ‘Fast-Track Notification’, but implementation can be improved. For this case Flemish, French, UK and Dutch
public and private sector experts are joined by Austrian colleagues to explore possibilities for commonly accepted criteria for pre-consents and mutual accepted processes, amongst other things. The Commission (DGENV) is following the case as an observer. The working group had its first meeting in the Dutch
Permanent Representation in Brussel on September 13.

International Green Deal North Sea Resources Roundabout

The NSRR was initiated by The Netherlands, UK, France and Flanders with the aim to stimulate Green Growth in the North Sea region by facilitating the trade and transportation of secondary resources. The 5 year deal was signed in March of this year and is envisioned to accommodate a maximum of ten secondary resource streams or cases. For each case a working group is established to come up with practical and scalable solutions to the barriers encountered. Most solutions are likely to involve the harmonisation of national interpretation and enforcement of EU legislation and will not require new rules or regulations.

Pre-consented facilities

Making shipments to compliant WEEE recyclers in Europe easier and faster will allow these WEEE secondary raw materials to flow much in the same way as primary raw materials do, thus boosting the production of secondary raw materials for the European Circular Economy. Also, Fast-Tracks Notifications are expected to free up time and resources from the authorities, which can then be used to fight true illegal exports of WEEE and fractions of WEEE. The concept of Fast-track, once effectively implemented, can have a much larger spin-off as it can be used for shipments of any type of recyclable waste to any pre-consented facility.

For more information, please contact us at: nssr@minez.nl or telephone +31 625687328

See also https://www.youtube.com/watch?v=Tb7Poc2CcOM

Uitnodiging Open Dag HKS Metals Hengelo zaterdag 16 september 2017

Nieuws

Open Dag HKS Metals Hengelo 16 september 2017

UITNODIGING

Open DAG HKS Metals Hengelo 16 September 2017

Vijf jaar alweer voorbij.

In samenwerking met Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal wordt er weer een open dag georganiseerd.

Ook wij zetten onze poorten open deze zaterdag vanaf 10 uur ‘s morgens.

Graag nodigen wij u uit een kijkje te komen nemen.

Desgewenst kan door één van onze collega’s een rondleiding gegeven worden, zodat u kunt zien hoe uw afval verwerkt en gesorteerd wordt, voordat het naar de eindverwerker gaat.

Uiteraard staat de koffie klaar en voor de kinderen is er een springkussen. Ook is kunstenares Lara Vos aanwezig. Zij zal enkele kunstwerken tentoonstellen die zij maakt van onze producten. Zie link: http://laravos.nl/home/#intro.

Wij zien uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

HKS Scrap Metals B.V.

HKS hoofdsponsor van de nacht van ‘s-Gravendeel

Nieuws

​HKS hoofdsponsor van de nacht van ‘s-Gravendeel

De feestweek van ‘s-Gravendeel was 14 t/m 19 augustus weer in volle gang. De bekende Seuterloop, de kermis, het dorpsontbijt (aangeboden door de AH en Bakkerij Aardoom) en de jaarlijkse wielerronde kwamen weer voorbij deze week. HKS was hoofdsponsor van de regionale amateurwielrenners die de hele avond rondjes rondom de Kreek fietsten. Flinke hoosbuien en scherpe bochten, alles werd getrotseerd door de wielrenners. Wout Kusters, directeur HKS Metals, had dit jaar de eer om het startschot te geven bij de wielerronde van de dames. Om 20:45 uur knalde het schot, waarna de dames wegstoven. Op het ponton, welke midden in de Kreek lag, werd alles op de voet gevolgd en vastgelegd. De prijsuitreiking werd gedaan door de Ronde Miss en Wout Kusters.

HKS Metals viert feest!

Nieuws

​HKS Metals viert feest!

HKS Metals bestaat als bedrijf al meer dan 130 jaar! De naam HKS Metals, welke is voortgekomen uit de fusie tussen Hoogovens Metals en Klöckner Scrap Trading & Processing, bestaat dit jaar 25 jaar! Een goede reden om feest te vieren.

Op zaterdag 1 juli waren alle werknemers met hun familie uitgenodigd op het HKS Familie Festival. Dit festival werd gehouden op de vestiging Amsterdam, waar een deel van de werf was omgetoverd tot een geweldig festivalterrein. Overal was aan gedacht en er was voor elk wat wils.

De allerkleinste kinderen werden de hele middag vermaakt. Je kon knutselen, grabbelen en jumpen in de ballenbak. Voor de iets oudere kinderen waren er luchtkussens en een voetbalkooi neergezet. De kinderen werden getrakteerd op popcorn en suikerspinnen en de table magnician zorgde voor extra vermaak aan de tafel. Ook was er een fotostudio ingericht, waar menig gezin op de ‘kiek’ kon worden gezet. De collega’s uit Amsterdam verzorgden vol trots een rondleiding over de werf. De diverse materialen werden bezichtigd en de activiteiten van HKS Metals werden enthousiast door de gidsen gepresenteerd. Er werd een kennisquiz uitgedeeld, waarmee een leuke prijs verdiend kon worden. Uiteraard nadat je de juiste antwoorden had ingevuld.

Wout Kusters, algemeen directeur van HKS hield een toespraak waarin hij aangaf trots te zijn op het bedrijf met haar activiteiten en materialen en dit te kunnen laten zien aan de familieleden. Complimenten voor de collega’s en organisatie werden uitgedeeld, waarna er vervolgens werd geproost op het 25-jarig bestaan van de naam. De verschillende foodtrucks, live muziek van een band en DJ in een oude Volkwagenbus, maakten het feest compleet.

Terugkijkend op 1 juli, was het een zeer geslaagd feest waar jong en oud konden genieten!

Hieronder volgt een korte impressie van de dag.

Bezoek producenten en belanghebbenden van Wecycle aan HKS Metals

Nieuws

​Bezoek producenten en belanghebbenden van Wecycle aan HKS Metals.

HKS Metals heeft in samenwerking met Wecycle een toonaangevende rol in de circulaire economie. Wecycle geeft voor zo’n 1600 bedrijven dagelijks invulling aan de producentenverantwoordelijkheid op het gebied van e-waste. HKS Metals verwerkt voor Wecycle o.a. groot-en klein huishoudelijke apparatuur.

Op vrijdag 9 juni j.l. organiseerde Wecycle op locatie bij HKS Metals in Amersfoort de halfjaarlijkse update naar producenten en stakeholders. Tijdens dit bezoek zijn de nieuwe ontwikkelingen omtrent de activiteiten van Wecycle gepresenteerd en werden er kansen toegelicht, die in de nabije toekomst benut zullen worden. Om de recycling van e-waste tastbaar te maken voor de aanwezige gasten, heeft HKS Metals een rondleiding georganiseerd in de geavanceerde recyclingfabriek te Amersfoort. Hieronder volgt een impressie van het bezoek. Foto’s afkomstig van Wecycle.

Leerlingen van de school ‘Het Element’ op bedrijfsbezoek bij HKS

Nieuws

​HKS Metals hightech metaalrecycling, zo begint het bericht wat is gepubliceerd in “stadsberichten van de gemeente Amersfoort”.

Leerlingen van de school Het Element kregen een rondleiding in een bus over het terrein bij HKS Amersfoort. Op deze manier konden ze op een veilige manier alles zien. Sebastiaan Meijs, vestigingsmanager gaf een toelichting op de bedrijfsfilosofie. Hij vertelde: “ons bedrijf HKS Metals wil een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Door oud ijzer en andere materialen te recyclen maken we weer nieuwe bruikbare grondstoffen. Naast conventionele recycle methoden maken we gebruik van het unieke Hightech sorteercentrum op de vestiging in Amersfoort. Door verregaande scheidingstechnieken kunnen we ook restfracties maximaal benutten.”

De leerlingen van Het Element waren onder de indruk van het bedrijf en sommige hadden al interesse om straks bij het bedrijf te gaan werken.

Locatie Best wederom gekwalificeerd voor WEEELABEX

Nieuws

Deze week zijn we op onze locatie in Best wederom gekwalificeerd voor de WEEELABEX certificering ten behoeve van het verwerken van Medische/ICT apparatuur. De audit werd afgenomen door de TÜV auditor Hans van Dijk. Dit keer waren we eveneens in staat om een Witness audit van de Tsjechische Raad van Accreditatie te ontvangen. Hiermee hebben we een dienst aan de WEEELABEX organisatie kunnen leveren.

In bijna 3 dagen toch weer 5 ton equipement handmatig gedemonteerd en aantoonbaar gemaakt dat alle noodzakelijke documenten up to date waren. Een positieve ervaring van een toegewijd team binnen HKS Metals.

Foto: van link naar rechts:

Fikri Alaarrachi, René Zoeteweij, Hans van Dijk (TÜV), Alfred Jager, Marcin, Norbert, Georgios, Mr. Milan Svoboda, & Mr. Jan Stejfa namens Tsjechische Raad van Accreditatie

Team Weeelabex
Team Weeelabex

HKS Metals steunt ROPARUN Team Zwartsluis

Nieuws

HKS Metals steunt ROPARUN Team Zwartsluis.

Ook dit jaar steunt HKS Metals; TEAM ZWARTSLUIS in de Roparun. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit Zwartsluis en omgeving gaat wederom een enorme sportieve prestatie neerzetten om geld in te zamelen voor het goede doel.

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.

Avontuur voor het leven.

Roparun’s motto is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. De afgelopen 25 edities van de Roparun is al meer dan 73 miljoen euro opgehaald voor zorg aan mensen met kanker. Voor de deelnemers is de finish op de Coolsingel een hoogtepunt na 48 uur afzien.

We wensen iedereen die meewerkt aan Roparun 2017 veel succes toe!

HKS Metals

——————-

Roparun Zwartsluit

HKS werkt aan duurzame inzetbaarheid van werknemers

Nieuws

HKS Metals werkt aan duurzame inzetbaarheid van werknemers

HKS Metals doet er alles aan om personeel gezond, fit en dus optimaal inzetbaar te houden. Er is meegedaan aan de Stoptobermaand (stoppen met roken), fruit op het werk wordt verstrekt en werknemers kunnen deelnemen aan bedrijfsfitness.

Er is reeds een samenwerkingsovereenkomst met Simple Check gesloten om de gezonde levensstijl van onze werknemers nog meer te stimuleren.

HKS Metals is trots op het project van Simple Check, welke mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).HKS E-Recycling timmert aan de weg

Nieuws

Het E-Recyclingteam timmert aan de weg en was vertegenwoordigd op de ICT-vakdag in Utrecht. Er is gepresenteerd hoe elektronica verantwoord kan worden verwerkt door HKS Metals E-Recycling. Er zijn nieuwe contacten gelegd en is er uitgelegd waarom afgedankte ICT-apparatuur het beste kan worden verwerkt, met een voor de klant positieve opbrengst: helder, transparant en zuiver.

Kortom een succesvolle beursdag waarbij de afdeling E-Recycling van HKS voor altijd op de kaart is gezet.

Heeft u de beurs gemist? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, wij zijn u graag van dienst!

foto ICT vakdag
Foto ICT vakdag

Bezoek aan de vestiging ‘s-Gravendeel

Nieuws

HKS een toonaangevend bedrijf binnen onze gemeentegrenzen en tevens een prachtig voorbeeld van “circulaire economie”, aldus Sandra van Putten Lokker van de Gemeente Binnenmaas.

Sandra van Putten-Lokker heeft een bezoek gebracht aan de vestiging ‘s-Gravendeel. Ze is rondgeleid door de vestigingsmanager van ‘s-Gravendeel, de heer Barend Sizoo. Na een korte introductie is er een uitgebreide rondleiding gedaan, waarbij zij het indrukwekkend vond om te zien hoe onder andere auto’s, wasmachines en computers tot kleine stukjes metaal van één soort worden verwerkt.

Eindconclusie van het bezoek: “HKS is een toonaangevend bedrijf binnen onze gemeentegrenzen en tevens een prachtig voorbeeld van “circulaire economie”. Een bedrijf waar veiligheid hoog in het vaandel staat en zo milieuvriendelijk probeert te werken.

MVO-initiatief vestiging Eindhoven

Nieuws

Na veel overleg met buren, diverse overheden is het de werf in Eindhoven gelukt een veilige werkomgeving voor het beladen van schepen te creëren.

De aangemerkte fietsroute is verplaatst, de kade is opgeknapt en verstevigd, er is een afsluitbaar hek en een slagboom geplaatst zodat de weg afgesloten is voor overig verkeer. Wij kunnen nu veilig met de shovel en een kraan de schepen laden.

MVO Initiatief vestiging Eindhoven
MVO Initiatief vestiging Eindhoven

HKS Metals is Weeelabex gecertificeerd

Nieuws

WEEELABEX is een kwaliteitsstandaard voor de verwerking van elektronica en elektrische apparatuur. Deze standaard is, in navolging van de Europese WEEE-richtlijn, vanaf 1 juli in Nederland van kracht. Verwerkers zoals wij dienen, volgens de Nederlandse wet, WEEELABEX gecertificeerd te zijn. De WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) is een richtlijn van de Europese Unie met beleidseisen aangaande een aantal onderwerpen zoals het verminderen, het maximaal hergebruiken en het inzamelen van de stroom elektronisch afval. De WEEELABEX (WEEE label of excellence) is het door de Nederlandse overheid gekozen kwaliteitslabel dat zorg moet dragen voor de implementatie van de WEEE-richtlijn. De WEEELABEX focust op procesbeheersing en het maximaal terugwinnen van waardevolle grondstoffen en wordt gehandhaafd door de ILenT.

Controleer a.u.b. de captcha