‘Fast-Track’ kennisgevingsprocedures voor elektronisch afval

Nieuws

Eerste NSRR ‘Fast-Track’- kennisgeving voor elektronisch afval (WEEE) is een feit


De eerste North Sea Resources Roundabout (NSRR) ‘Fast-Track’ proef-kennisgeving, voor een verzending van WEEE van HKS Metals naar Müller-Guttenbrunn, is afgerond op 20 maart 2019. De bevoegde gezagen in Nederland in Oostenrijk hebben het proces in 19 dagen afgerond: dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van gangbare kennisgevingsprocedures, incl. de procedures voor zogenaamde ‘vooraf-goedgekeurde inrichtingen’ (vgi’s). Het vergemakkelijken en versnellen van transporten tussen goedgekeurde recyclers is een belangrijke stap om de circulaire economie in Europa te stimuleren.

Tot nu toe werd Artikel 14 van EVOA, dat de wettelijke basis vormt onder het concept van Fast-Track kennisgevingsprocedures, onderbenut. Om daar verandering in te brengen zijn experts uit Nederland, Oostenrijk en Frankrijk een NSRR werkgroep gestart. Het doel van deze werkgroep was om verzendingen van WEEE afval tussen vgi’s te faciliteren, door door hen gehanteerde criteria en procedures voor deze vgi’s te harmoniseren. Deelnemers aan de werkgroep werden het eens over een gezamenlijke lijst van criteria voor vgi’s, ze gaven aan elkaar’s vgi’s als zodanig te accepteren en maakten afspraken over snellere procedures. Vlaamse en Britse collega’s hebben, net als de Europese Commissie de vorderingen van de werkgroep met belangstelling gevolgd. Deze eerste proef maakt duidelijk dat Fast-Track procedures mogelijk zijn. Ook zijn er mogelijkheden voor verdere verbetering geconstateerd. De werkgroep hoopt deze verbeteringen in een volgende proef door te kunnen voeren.

Vooraf-goedgekeurde inrichtingen

Het versnellen en vergemakkelijken van transporten tussen goedgekeurde recyclers in Europa, zal de productie en het gebruik van secundaire grondstoffen, en daarmee de circulaire economie, stimuleren. Bovendien kunnen Fast-track procedures de bevoegde gezagen helpen om de kennisgevingen van vgi’s efficienter te verwerken en meer tijd en aandacht te besteden aan het bestrijden van illegale transporten. Het Fast-Track concept is niet beperkt tot WEE: het kan worden toegepast op transporten van alle soorten afval/secundaire grondstoffen naar vgi’s.

International Green Deal North Sea Resources Roundabout

‘Fast-Track’ is de vijfde casus in de internationale Green Deal NSRR - na compost, PVC, non-ferro metalen uit bodemas and struviet. De NSRR is een initiatief van Nederland, het VK, Frankrijk en Vlaanderen en heft tot de doel de circulaire economie in het Noordzeegebied te stimuleren, door de handel in en het transport van secundaire grondstoffen te faciliteren. De deal is ondertekend in maart 2016, heeft een looptijd van vijf jaar en zal maximaal tien grondstofstromen omvatten. Voor elke grondstofstroom/casus word teen werkgroep van experts opgezet die zoekt naar praktische en schaalbare oplossingen voor de ondervonden problemen. In veel gevallen zal het gaan om harmonisatie van nationale procedures en nationale implementatie van de EU wetgeving, niet zo zeer om aanpassing van de bestaande wetgeving of om nieuwe wetgeving.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Robine van Dooren via: nssr@minezk.nl of telefoonnummer

+31 625687328

Zie ook:

Controleer a.u.b. de captcha