Weeelabex

Met trots delen wij mede WEEELABEX gecertificeerd te zijn.

Stefan van der Wekken, Operationeel Directeur van HKS: “Een geweldig resultaat waarmee wij een grote stap hebben gezet bij het behalen van onze doelstellingen aangaande Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

WEEELABEX is een kwaliteitsstandaard voor de verwerking van elektronica en elektrische apparatuur. Deze standaard is, in navolging van de Europese WEEE-richtlijn, vanaf 1 juli in Nederland van kracht. Verwerkers zoals wij dienen, volgens de Nederlandse wet, WEEELABEX gecertificeerd te zijn. De WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) is een richtlijn van de Europese Unie met beleidseisen aangaande een aantal onderwerpen zoals het verminderen, het maximaal hergebruiken en het inzamelen van de stroom elektronisch afval. De WEEELABEX (WEEE label of excellence) is het door de Nederlandse overheid gekozen kwaliteitslabel dat zorg moet dragen voor de implementatie van de WEEE-richtlijn. De WEEELABEX focust op procesbeheersing en het maximaal terugwinnen van waardevolle grondstoffen en wordt gehandhaafd door de ILenT.

Waarom heeft HKS geïnvesteerd in een depolutielijn?

De stroom afgedankte elektronische apparatuur is de laatste jaren explosief gegroeid. Voor maximale terugwinning van grondstoffen wordt deze stroom deels handmatig gedemonteerd en deels machinaal. Om aan de vereisten van de WEEELABEX te voldoen moeten geïdentificeerde stoorstoffen zoals PCB-houdende condensatoren, printplaten, kwikhoudende TL-buizen en batterijen verwijderd worden uit het door ons machinaal te verwerken materiaal. De gebouwde depolutielijnen zorgen ervoor dat deze stoorstoffen snel kunnen worden verwijderd zodat onze te verwerken stromen zo zuiver mogelijk zijn.

Wat betekent het WEEELABEX-certificaat voor u?

Wij weten al langer dat er bij HKS Metals op hoogwaardig niveau en milieu verantwoorde wijze afgedankte elektronische apparaten worden verwerkt. Het WEEELABEXcertificaat is een bevestiging hiervan voor u. Naast het feit dat wij ons aan de wet dienen te houden geloven wij in een lange termijn visie waar het gaat om verwerkingsmethoden en maximaal hergebruik van grondstoffen. Ons innovatieve sorteercentrum in Amersfoort is hier ook een voorbeeld van. Als u een leverancier bent van HKS Metals verandert er op dit moment niets voor u. Behalve dat u voldoet aan de wet door uw elektronica separaat aan te leveren aan een WEEELABEX gecertificeerde verwerker. Wij verzorgen de gehele afwikkeling en bijbehorende sorteringsprocessen zodat u gegarandeerd bent van een optimale verwerking voor u, ons en de natuur.

Controleer a.u.b. de captcha