MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: milieu, medewerkers, maatschappij én rendement

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

HKS Metals heeft gekeken naar de mogelijkheden haar eigen visie te laten toetsen tegen bovenstaande visie met daarbij liefst een erkende uitdraag mogelijkheid zoiets als een certificaat. Uit de zoektocht naar mogelijkheden is gekozen om de MVO-prestatieladder. Deze te certificeren
norm sluit het beste aan bij de niet te certificeren internationale norm ISO26000.

Dit MVO-managementsysteem heeft drie kernelementen;

1. Management systeemeisen, met uitgangspunten van Plan Do, Check en Act ingevoerd en geborgd in de organisatie en resultaatgericht;

2. Stakeholder management identificeren, betrekken, uitvragen op indicatoren en communiceren met stakeholders als terugkerende activiteit;

3. Indicator management People, Planet & Profit indicatoren gekoppeld aan stakeholder, meten van de status, de voortgang, de realisatie en bijsturen van MVO in de organisatie als terugkerende activiteit.

Thans is HKS Metals in het bezit van een erkend certificaat op Niveau 4.

Controleer a.u.b. de captcha