CO2 Prestatieladder 2018

Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen streven we naar het maximaal recyclen van metalen om zodoende het benodigde energieverbruik en daarbij horende uitstoot van CO2 te minimaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor sociale en milieu-aspecten wat wordt onderstreept door onze MVO-4 certificatie.

CO2 uitstoot bij HKS

HKS voelt zich verantwoordelijk voor haar energieverbruik. Onze CO2-voetafdruk wordt met name veroorzaakt door het verbruik van elektra (scope 2) voor onze productiemiddelen en het verbruik van diesel (scope 1) voor ons rollend materieel. Naast de doelstellingen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stelt
HKS zich in het kader van de Co2-prestatieladder het volgende te doel:

· Realiseren van een jaarlijkse verlaging van de CO2-emissie in kg/per ton van 0,25 % Dat willen we bereiken door:

Een nog hoger recycling percentage aan de inputzijde, waardoor we nog meer metalen en reststoffen
terugwinnen wat de vraag naar nieuwe delfstoffen verlaagd.
materiaal te verlagen.

  • Verder doorvoeren van beproefde maatregelen om het gebruik van elektra en diesel in kg CO2 per geproduceerde ton
  • Slimmere & zuinigere inzet van ons wagenpark door o.a. invoering van Supply Chain Management
  • Paperless office in combinatie een bewust kantoor-/ leefklimaat

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat inzicht geeft in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen van HKS en wordt weergegeven in de CO2- Footprint. Deze voetafdruk dient als vertrekpunt om bedrijfs-breed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren.

Invloeden op het systeem

Medio mei 2018 heeft HKS Metals de vestingen van ‘Van Dalen Metals Recycling & Trading’ overgenomen. Dit betreft de vestigingen in Moerdijk, Middelburg, Nijmegen, Doetinchem, Geel (B) en Dagenham (UK). De directie van HKS heeft meteen maatregelen doorgevoerd om per direct en voor de toekomst een slagvaardige combinatie te vormen. Dat betekent dat de hoofdvestiging in ’s-Gravendeel op termijn gaat sluiten en Moerdijk de nieuwe hoofdvestiging is geworden. De bewerkingsmachines uit ’s-Gravendeel worden grotendeels verdeeld over de vestigingen in het kader van noodzakelijke vernieuwing of efficiëntie. De vestiging in Doetinchem werd
gesloten voornamelijk omdat deze locatie niet kan verladen via het water.

Dit heeft tot gevolg dat de omvang van HKS is vergroot en de voor certificering in het kader van de CO2-prestatieladder in aanmerking komende vestigingen zijn: Moerdijk, Amsterdam, Middelburg, Amersfoort, Zwartsluis, Hengelo, Nijmegen, Best, Eindhoven en Geel (B).

1steRapportage “Oud-HKS” vestigingenOm een juist beeld te krijgen hoe oud-HKS gepresteerd heeft over 2018 hebben we 2 rapportages opgesteld. De eerste laat zien wat de CO2-prestatie van oud-HKS is en de 2de rapportage laat zien wat HKS over alle vestigingen (dus inclusief ex. Van Dalen) weergeeft.

Zonder te calculeren met de invloed van de overgenomen vestigingen laat oud-HKS wederom een verlaging op de Co2-uitstoot
per geproduceerde ton materiaal zien. Over 2018 is een besparing gerealiseerd
van 6,81% ten opzichte van 2017 en zelfs ten opzichte van 2015 betekent dit een
aanzienlijke verlaging van 22,43%. Onderstaande tabel geeft weer welk aandeel de verschillende scopes hebben op de totale CO2-berekening.


2de Rapportage voor HKS- alle vestigingen

Als we nu de oud-HKS vestigingen combineren met de CO2-emissie van de ex. Van Dalen vestigingen dan zien we een kleine verhoging over 2018 van 0,62% ten opzichte van 2017. Ten opzichte van 2015 betekent nog steeds een verlaging van 16,24%.

Onderstaande tabel geeft weer welke aandeel de verschillende scopes hebben op de totale CO2-berekening. In vergelijking met de verhouding tussen de scopes van de oud-HKS vestigingen is nu een duidelijke verschuiving naar scope 2 vanwege de grote uitbreiding van het eigen vrachtwagenpark door de overname.

.

Conclusie

HKS erkent haar aandeel in de emissie van CO2 als gevolg van haar activiteiten en neemt dan ook verantwoordelijkheid door middelen vrij te maken die ingezet kunnen worden om CO2 reducerende initiatieven te kunnen realiseren. Deze genomen en beproefde initiatieven hebben een positief effect op de CO2 uitstoot per ton
geproduceerd product.

Maatregelen

HKS blijft verder doorgaan met verbeteren van productieprocessen, maar neemt ook de noodzakelijke maatregelen indien sprake is van nieuwbouw of verbouw (zoals bijvoorbeeld LED-verlichting). Daarnaast is de verwachting dat er een verschuiving in het wagenpark zal optreden door een toename in het gebruik van hybride en elektrische voertuigen.

Namens Directie HKS, Metals, 30-06-2019

Participatie: Polymer Sciences Park - Initiatief Kunststofterugwinning

CO2-Prestatieladder: Deelnemers - Certificaat

Controleer a.u.b. de captcha