CO2 Prestatieladder 2016

Wij zijn de poort naar de circulaire economie voor zowel Nederland als de wereld.

Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen streven we naar het maximaal recyclen van metalen om zodoende het benodigde energieverbruik en daarbij horende uitstoot van CO2 te minimaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor sociale en milieu aspecten wat wordt onderstreept door onze MVO 4 certificatie.

CO2 uitstoot bij HKS

HKS voelt zich verantwoordelijk voor haar energieverbruik. Onze CO2-voetafdruk wordt met name veroorzaakt door het verbruik van elektra (scope 2) voor onze productiemiddelen en het verbruik van diesel (scope 1) voor ons rollend materieel. Daar doen we iets aan.

In 2019 willen we ten opzichte van 2015: wat de vraag naar nieuwe delfstoffen moet verminderen
CO2 Prestatieladder

  • Een nog hogere recycling percentage van de input materialen waardoor we nog meer metalen en reststoffen terugwinnen
  • Reductie van het gebruik van elektra en diesel per MT om de CO2 uitstoot met 0,25% per MT te verlagen
  • Slimmere & zuinigere inzet van ons wagenpark
  • Paperless office in combinatie een bewust kantoor-/ leefklimaat

In het kader van de certificering op de CO2-Prestatieladder stelt HKS Metals BV halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk op van haar activiteiten. Deze voetafdruk geeft inzicht in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Deze voetafdruk dient als vertrekpunt om bedrijfsbreed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren.

Wat hebben we in 2016 bereikt?

In 2016 zijn we in staat geweest om diesel aangedreven opvoerkranen te vervangen voor elektrische opvoerkranen bij twee van onze shredder vestigingen. Deze uitwisseling zal een positief effect op ons dieselverbruik hebben. De balans tussen scope 1 en scope 2 is hierdoor conform de verwachting verschoven.

Conclusie en trends

De CO2-voetafdruk van HKS Metals BV bedroeg in 2016 voor scope 1 (directe emissies) 37,5% en scope 2 (indirecte emissies) 62,5% samen in 2016 15.540 ton CO2.

Maatregelen

HKS Metals investeert in haar rollend materieel door de tijd heen, zo staat er op de planning om in 2017 een training voor het bediend personeel m.b.t. “het groene kranen” te initiëren.

Namens de Directie HKS
Metals, 17-02-2016

Participatie:
Polymer Sciences Park - Initiatief Kunststofterugwinning

CO2-Prestatieladder:
Deelnemers - Certificaat

Wij verwijzen naar de website van SKAO, waarin HKS wordt genoemd als gecertificeerde organisatie. https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties

Controleer a.u.b. de captcha