CO2 Prestatieladder 2017

Wij zijn de poort naar de circulaire economie voor zowel Nederland als de wereld.

Door het optimaliseren van bedrijfsprocessen streven we naar het maximaal recyclen van metalen om zodoende het benodigde energieverbruik en daarbij horende uitstoot van CO2 te minimaliseren. Hierbij hebben we aandacht voor sociale en milieu aspecten wat wordt onderstreept door onze MVO 4 certificatie.

CO2 uitstoot bij HKS

HKS voelt zich verantwoordelijk voor haar energieverbruik. Onze CO2-voetafdruk wordt met name veroorzaakt door het verbruik van elektra (scope 2) voor onze productiemiddelen en het verbruik van diesel (scope 1) voor ons rollend materieel. Daar doen we iets aan.

In 2019 willen we ten opzichte van 2015:

  • Een nog hogere recycling percentage van de input materialen waardoor we nog meer metalen en reststoffen terugwinnen wat de vraag naar nieuwe delfstoffen moet verminderen
  • Reductie van het gebruik van elektra en diesel per MT om de CO2 uitstoot met 0,25% per MT te verlagen
  • Slimmere & zuinigere inzet van ons wagenpark
  • Paperless office in combinatie een bewust kantoor-/ leefklimaat

CO2 Prestatieladder

In het kader van de certificering op de CO2-Prestatieladder stelt HKS Metals BV halfjaarlijks een CO₂-voetafdruk op van haar activiteiten. Deze voetafdruk geeft inzicht in de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Deze voetafdruk dient als vertrekpunt om bedrijfsbreed CO₂-uitstoot te reduceren en het effect van maatregelen te monitoren.

Wat hebben we in het eerste half jaar van 2017 bereikt?

In de eerste helft van 2017 zijn we in staat geweest meerdere procesverbeteringen door te voeren. Als gevolg hiervan hebben we meer output bij gelijke hoeveelheid energie kunnen bereiken. Daarnaast hebben we meer gebruik kunnen maken van het aanwezige waternetwerk. Hiermee hebben we veel weg kilometers kunnen vermijden. Tevens hebben we op een van onze shreddervestigingen een revisie van de gehele shredder installatie in gang gezet om het rendement van deze shredder te verhogen.

Deze initiatieven hebben een positief effect op het energieverbruik als geheel en ook op de CO2 uitstoot per ton geproduceerd product.

CO2 productie per geproduceerd ton product
CO2 productie per geproduceerd ton product

Verhouding totale emissie CO2 scope 1 & scope 2
Verhouding totale emissie CO2 scope 1 & scope 2

De balans tussen scope 1 en scope 2 is hierdoor conform de verwachting meer naar scope 2 geschoven als gevolg van uitwisseling diesel aangedreven opvoerkranen door elektrisch aangedreven opvoerkranen bij de shredders.

Gegevens voor geheel 2017.

De initiatieven die zijn genomen, blijven een positieve invloed uitoefenen op de Co2 uitstoot per ton geproduceerd materiaal. Inmiddels kunnen we wel spreken van “beproefde” energiebesparende maatregelen die doorgevoerd worden bij geheel HKS. Voor scope 1 en scope 2 kunnen we de volgende verdeling voor geheel 2017 maken in vergelijking met 2015 en 2016.

Als we nu een vergelijking maken van 2017 en de 2 voorgaande jaren is het volgende resultaat zichtbaar ten aanzien van de uitstoot aan Co2 per geproduceerde ton materiaal.

Conclusie en trends

De CO2-voetafdruk van HKS Metals BV bedroeg in de eerste helft van 2017 8.566 Ton CO2. Verdeeld over scope 1 (directe emissies) 33% en scope 2 (indirecte emissies) 67%. Voor geheel 2017 zet deze trend zich door met een kleine verschuiving naar scope 1 naar 34% en scope 2 naar 66% en een totale Co2 uitstoot van 15.139 ton. In het 2de half jaar van 2017 hebben we wel een reductie kunnen bewerkstelligen in de uitstoot per geproduceerde ton ten opzichte van het eerste half jaar, waardoor er een verschuiving heeft opgetreden van 21,79 naar 19,37.

Maatregelen HKS Metals investeert in haar rollend materieel door de tijd heen, zo staat er in de planning om in 2017 een training voor het personeel m.b.t. het “groenen kranen” te initiëren. Daar waar mogelijk zullen dieselkranen worden ingewisseld voor elektrische kranen om een Co2 reductie per geproduceerde ton te kunnen realiseren. Daarnaast zal HKS blijven doorgaan met het nemen van maatregelen op het gebied van automatiseren van de bewerkingsmachines, waar mogelijk, om een efficiëntieslag te kunnen maken.

Maatregelen

HKS Metals investeert in haar rollend materieel door de tijd heen, zo staat er in de planning om in 2017 een training voor het personeel m.b.t. het “groenen kranen” te initiëren. Een enkele kraan wordt ingewisseld om het diesel gerelateerde verbruik te verminderen.

Namens Directie HKS Metals, 29-11-2017

Participatie: Polymer Sciences Park - Initiatief Kunststofterugwinning

CO2-Prestatieladder: Deelnemers - Certificaat - looptijd: 12 april 2016 tot 12 april 2019.

Wij verwijzen naar de website van SKAO, waarin HKS wordt genoemd als gecertificeerde organisatie. https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisatiesControleer a.u.b. de captcha