Certificeringen

HKS Metals is in bezit van vele certificaten die aantoonbaar maken dat zij voldoet aan de gestelde eisen van de norm. Er zijn vele soorten normen waarvoor men zich kan laten certificeren. De beheersing is aangetoond. HKS Metals gebruikt enkele normen om haar organisatie te sturen. Deze laatste certificering gaat nog een stuk verder m.b.t. span of control, omdat een proactieve communicatie met onze geïdentificeerde onafhankelijk toetsing door een gevalideerde derden meer zegt dan een zelfverklaring.

Het certificaat laat dus zien dat HKS Metals haar processen zo heeft ontwikkeld dat zij aantoonbaar maakt wat HKS Metals zegt dat ze doet. Er zijn verschillende soorten certificaten, sommige vereisen een managementsysteem en andere tonen aan dat zij een bepaalde activiteit mogen verrichten.

Gecertificeerde managementsystemen:

HKS Metals heeft haar kwaliteit managementsysteem gecertificeerd volgens de ISO9001 normering en haar milieumanagement systeem volgens de ISO14001 normering. Deze twee managementsystemen zijn gebruikt om de gestelde People en Planet componenten van de MVO-prestatieladder invulling te geven. Deze laatste certificering gaat nog een stuk verder m.b.t. span of control, omdat een proactieve communicatie met onze geïdentificeerde stakeholders een norm vereisten is. Gecertificeerde normen die betrekking hebben op onze activiteiten komen voort uit (inter-) nationale wet en regelgeving zoals de Weeelabex certificeringen voor het verwerken van elektrische en elektronische apparaten.

Uiteraard zijn wij groot voorstander van het belang van onze brancheorganisatie. De branche heeft voor de deelnemers een specifiek keurmerk opgesteld.

Certificaten:

Controleer a.u.b. de captcha