Duurzaamheid

HKS Metals is duurzaamheid!

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

HKS Metals wil graag met haar bedrijfsvoering bijdragen aan duurzaamheid. Zij heeft als kerntaak ferro’s en non-ferro’s geschikt te maken als secondaire grondstof voor smelterijen, hiermee wordt getracht te voorkomen dat deze grondstoffen door delving opraken. Tevens vindt zij dit van
belang om de opname capaciteit van de atmosfeer zo goed als mogelijk te ontzien. Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

HKS Metals heeft gekeken naar de mogelijkheden haar eigen visie te laten toetsen tegen bovenstaande visie met daarbij liefst een erkende uitdraag mogelijkheid zoiets als een certificaat. Uit de zoektocht naar mogelijkheden is gekozen voor de MVO-prestatieladder. Deze te certificeren norm sluit het beste aan bij de niet te certificeren internationale norm ISO26000.

Sinds juni 2011 is zij hiervoor officieel gecertificeerd.

Controleer a.u.b. de captcha