Trading

HKS Metals is hoofdleverancier van staal- en metaalschroot aan zowel Nederlandse als Europese staalfabrikanten en gieterijen en staat daarmee in direct contact met eindverwerkers.

Ferro trading

Dagelijks worden partijen schroot ingekocht. Voordat ingekochte materialen verder worden verhandeld wordt het staalschroot eerst gesorteerd en indien nodig nog bewerkt. Het door HKS Metals geproduceerde schroot is van dusdanig hoge kwaliteit dat het zowel nationaal als internationaal kan worden afgezet. Op nationaal niveau wordt gebruik gemaakt van transport over de weg, per rail of via het water. Op internationaal niveau wordt veelal gebruik gemaakt van transport over het water. Onze exportlocaties in de Rotterdamse- en Amsterdamse havens vervult hierin een centrale overslagfunctie. Op deze locaties worden onze metaalstromen gebundeld en wereldwijd afgezet.

Non-Ferro trading

HKS Metals houdt zich bezig met nationale en internationale in- en verkoop van non-ferro en gelegeerde metalen. Een online verbinding met de London Metal Exchange (LME) zorgt voor up-to-date koersinformatie van metalen en valuta. Bewerken en verwerken van het materiaal geschiedt op onze speciaal hiertoe ingerichte locaties die voldoen aan alle eisen. Hierdoor kunnen we letterlijk -op maat leveren- afgestemd op de specificaties en wensen van onze afnemers. Kwaliteit, mate van vervuiling, grootte, gewicht, logistiek alles wordt naar wens afgestemd. De verkoop geschiedt centraal vanuit Nederland aan gerenommeerde producenten zowel in West-Europa als in Oost-Europa, de Verenigde Staten en Azië. Door de bundeling van grote hoeveelheden zijn wij voor afnemers een interessante partner.

Export

HKS Metals nationaal en internationaal actief in het verhandelen van zowel Ferro als Non-Ferro metalen. Dankzij een uitstekend netwerk zijn wij in staat een groot deel van het beschikbare materiaal direct aan diverse eindgebruikers te leveren in Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten. HKS Metals wordt bovendien voortdurend op de hoogte gehouden over de gewenste kwaliteitseisen, de ontwikkelingen en regelgeving ter plaatse.

Op onze locaties in Amsterdam en ‘s-Gravendeel word en de materialen gebundeld en verzend gereed gemaakt. Beide locaties zijn gesitueerd nabij de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Havens die snel en accuraat kunnen werken.

Graag meer informatie
Controleer a.u.b. de captcha