Industriële dienstverlening

Partner bij afvalstoffenverwerking

De verwijdering en inzameling van metaalafval hoeft geen storende factor te zijn in uw eigen productieproces. HKS garandeert een snelle doorstroom van reststoffen. Daarbij gaan we probleemoplossend te werk en denken we verder dan alleen het afhalen van metaalafval.

Individuele aanpak

HKS Metals kiest voor een individuele aanpak, want geen bedrijf is hetzelfde. Daarom maken we eerst een bedrijfsscan gevolgd door een specifiek HKS stappenplan. Daarmee kunnen we de juiste inzet van middelen op korte termijn en een efficiënte werkwijze op lange termijn garanderen. Een aanpak die werkt, getuige het aantal gerenommeerde bedrijven dat inmiddels, naar volle tevredenheid, heeft gekozen voor onze aanpak.

Investeren in onze klanten

Beperkende omgevingsfactoren waarmee een klant te maken kan hebben (zoals de ligging van een bedrijf of beperkte beschikbare ruimte binnen een bedrijf) kunnen ervoor zorgen dat standaardoplossingen niet aansluiten bij uw wensen. In dit soort situaties gaan wij de uitdaging aan om toch met een passend alternatief te komen. Daarbij zijn wij in sommige gevallen bereid om zelf oplossingsgerichte investeringen doen, waarmee het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk wordt gemaakt.

Graag meer informatie
Controleer a.u.b. de captcha