Acceptatievoorwaarden HKS Metals

Onderstaand vindt u een gedetailleerde beschrijving van onze gewijzigde acceptatievoorwaarden. In deze voorwaarden worden onze richtlijnen verwoord en ingevoerd met ingang van 1 oktober 2021. Deze zijn met name aangescherpt op het punt van (krachtige) batterijen. De noodzaak hiervoor is uiteraard gelegen in de frequente branden veroorzaakt door de steeds vaker voorkomende aanwezigheid van batterijen en de mogelijk zeer ernstige gevolgen daarvan.

Graag geven wij ook een verdere toelichting op onze voorwaarden. HKS en onderliggende werkmaatschappijen beroepen zich op vier pijlers aangaande de acceptatievoorwaarden, namelijk:

1. Veiligheid

Er is weinig voorstellingsvermogen nodig om te bedenken wat de gevaren zijn waar mensen binnen onze branche aan blootgesteld kunnen worden. Gasflessen in een smeltoven, asbest in een afgesloten opslagruimte, giftige stoffen in vaten, brandgevaar van batterijen en materiaal voorzien van Chroom6 verflagen.
Allen voorbeelden van situaties die (onacceptabele) risico’s met zich meebrengen.

2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Niet alleen dragen wij binnen onze branche de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers maar ook voor de mensen om ons heen. Milieu, mens en dier mogen niet lijden onder onze onvoorzichtigheid of laksheid. Heldere acceptatievoorwaarden in combinatie met een juiste ingangskeuring zijn daarom noodzakelijk.

3. Behoud van onze goede naam en relaties aan beide zijden

HKS hecht zeer veel waarde aan relaties die het in meer dan 100 jaar heeft opgebouwd. Dit geldt niet alleen voor de relaties met de leveranciers maar ook voor de relaties met onze afnemers. Onze onderneming staat wereldwijd bekend om het leveren van hoge kwaliteit ferro en non-ferro materialen. Deze goede naam willen wij uiteraard behouden. Mede hierdoor zijn wij ook in staat om altijd uw stroom hoogwaardige metalen, tegen een concurrerende prijs en vlotte betaling, te ontvangen en te verwerken.

4. Financieel belang

Ook wij worden afgerekend op de kwaliteit van onze metalen door onze afnemers.

Hoge boetes en aftrek staan tegenover leveringen van kwalitatief ondermaatse metalen. Wij betalen hoge prijzen voor het afvoeren en verwerken van reststoffen die bij ons worden aangeleverd. De sancties die de samenleving ons oplegt bij een ondoordachte omgang met deze samenleving zijn niet mals.

In het kort de achtergrond van onze acceptatievoorwaarden. Hopelijk creëren wij hiermee nog meer begrip voor ons beleid.

Rest ons niets meer dan u te vragen ons beleid te respecteren en na te leven om samen met ons te werken aan een gezond en veilig werk-, woon- en leefmilieu.

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Controleer a.u.b. de captcha